Nieuws

Diploma-uitreiking Post HBO opleiding Specialist Jonge Kind

juli 7, 2017

Donderdag 29 juni hebben dertien leerkrachten van Meer Primair, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s, het diploma Post-HBO Jonge Kind, in ontvangst genomen.

De opleiding heeft zich toegelegd op het vormgeven van uitdagend, betekenisvol en eigentijds onderwijs vanuit de ontwikkelingsprincipes en kenmerken van het jonge kind. De deelnemende leerkrachten zijn daar volop in geslaagd. Cursusleider Margreeth Mulder (Bureau Meesterschap) benadrukte dit bij het uitreiken van de diploma’s.

 

Met het behalen van deze door het CPION geregistreerde post-HBO-opleiding beschikt Meer Primair over leerkrachten die in hoge mate kunnen bijdragen aan de inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan jonge kinderen op hun school.

Afscheid GMR-leden

juli 7, 2017

Dinsdag 4 juli is afscheid genomen van zestien leden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Vrijwel alle leden hebben vanaf de datum van de fusie deel uitgemaakt van de Raad en zijn intensief betrokken geweest bij de inhoudelijke vormgeving van Meer Primair.

 

afstuderen post-hbo-HJK

 

Voor alle leden was er een persoonlijk woord en een mooi boeket.

Na de zomervakantie treedt de nieuwe Raad aan. Deze zal kleiner van omvang zal zijn.

Opleiding post-HBO Specialist Jonge Kind

mei 27, 2016

Jonge kinderen leren op een andere wijze dan oudere kinderen. De ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. Door de opleiding Specialist Jonge Kind te volgen is het mogelijk de rol als onderbouwspecialist op één of meerdere scholen te vervullen. De opleiding Specialist Jonge Kind heeft tot doel leerkrachten te scholen als specialist in het werken met jonge kinderen in de basisschool.

 

flyer

 

De opleiding Specialist Jonge Kind legt zich toe op het vormgeven van uitdagend, betekenisvol en eigentijds onderwijs vanuit de ontwikkelingsprincipes en kenmerken van het jonge kind.

 

De specialist bekwaamt zich in de verschillende visies en werkwijzen op het onderwijs aan jonge kinderen en formuleert een eigen opinie. De Specialist Jonge Kind bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen op de school.  Deze opleiding verbindt de kleutermethodiek en -didactiek met het actuele onderwijs.

 

Resultaat

De cursisten kunnen als specialist hun competenties op pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch gebied verder ontwikkelen en daarmee een bijdrage leveren aan de eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van het onderwijs aan en met jonge kinderen op hun school.

Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van de schoolleiding.

De Specialist Jonge Kind moet tijdens de opleiding in de eigen of andere school activiteiten uit kunnen voeren die behoren bij hun toekomstige specialisme. Gedurende de opleiding werken de deelnemers aan een onderzoeksopdracht die gerelateerd is aan de eigen praktijk en daarmee bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de school.

 

Inhoud van de opleiding

Dag 1

 • Opzet, kader en status van de opleiding.
 • Algemene inleiding onderwijs aan het jonge kind.
 • Onderwijsconcepten en het jonge kind.
 • Het jonge kind belicht; kenmerken en ontwikkelingspsychologie.
 • De positie van jonge kinderen in de school.
 • De positie van de Specialist Jonge Kind in de school.
 • Doorgaande lijnen in de school.

Dag 2

 • Kleuterwiskunde: opbouw en methodiek van de aspecten die horen bij meten en meetkunde.
 • Doelgericht bouwen en construeren.
 • Begeleidingskwaliteit bij deze onderdelen.
 • Organisatie van het onderwijs met jonge kinderen

Dag 3

 • Het rollenspel als wezenlijke activiteit van het jonge kind.
 • Het onderscheid tussen vrij spel, geleid spel en begeleid spel.
 • Observeren van het spel in relatie tot het handelingsgericht denken en werken.
 • Motorische ontwikkeling.

Dag 4

 • Speel-leermateriaal: ontwikkelingsmaterialen.
 • Omgaan met werkbladen in relatie tot de ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Omgaan met handvaardigheidsmaterialen.

Dag 5

 • Kleuterwiskunde – tellen en getalbegrip.
 • Kennis en toepassen van het drieslagmodel, het handelingsmodel en de vertaalcirkel.
 • Techniek en onderzoek met jonge kinderen.

Dag 6

 • Observeren / registreren / toetsen.
 • Bestaande observatiesystemen.
 • Ontwikkeling volgen.
 • Ontwikkeling stimuleren.

Dag 7

 • Taal met jonge kinderen (waaronder woordenschat en begrijpend luisteren).
 • Werken met taalroutines (bijv. vertellen, vertelkastje, rijmpjes en versjes).
 • Gesprekken met kleuters.

Dag 8

 • Gedragsproblematiek bij het jonge kind.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Data

 • Donderdag 15 september 2016, van 9.00 – 16.00 uur (Startdag)
 • Donderdag 29 september 2016, van 15.00 – 20.30 uur (dag 1)
 • Donderdag 3 november 2016, van 15.00 – 20.30 uur (dag 2)
 • Donderdag 8 december 2016, van 15.00 – 20.30 uur (dag 3)
 • Donderdag 26 januari 2017, van 15.00 – 20.30 uur (dag 4)
 • Donderdag 2 maart 2017, van 15.00 – 20.30 uur (dag 5)
 • Donderdag 30 maart 2017, van 15.00 – 20.30 uur (dag 6)
 • Donderdag 11 mei 2017, van 15.00 – 20.30 uur (dag 7)
 • Donderdag 8 juni 2017, van 15.00 – 20.30 uur (dag 8)
 • Donderdag 29 juni 2017, van 9.00 – 16.00 uur (Slotdag)

 

 

Hoe werkt het

De opleiding heeft een studiebelasting van 228 uur. De studiebelasting is onder te verdelen in: 56 uur contacttijd, 172 uur zelfstudie en praktijkopdrachten. Dit is inclusief portfolio en assessments. Iedere cursist werkt met een portfolio, waarin uitwerkingen van de praktijkopdrachten worden bewaard. Het portfolio dient als basis voor de assessments.

De gehele opleiding kan gedurende 8 hele studiedagen (op dinsdag of donderdag) in één schooljaar worden gevolgd en afgerond.

 

Trainers

Margreeth Mulder en Sigrid Houtsma.

 

Waar en wanneer

De opleiding vindt in-company plaats. Dit houdt in dat de opleiding verzorgt zal worden op locaties van Meer Primair.

vacature  

intake

 

⇑ Vacature Post-HBO Opleiding  ⇑ Intakeformulier Post-HBO Opleiding

Wil je meer weten?
Neem dan contact het bestuurssecretariaat van Meer Primair via jgerritse@meerprimair.nl of tel.023-554 23 51. Klik hierboven om de vacature en/of de flyer te openen. Bezoek voor meer informatie over de inhoud en data van de opleiding de website van Hogeschool Leiden.

 

Ben je geïnteresseerd in de opleiding?

Een ingevuld intakeformulier SJK en CV ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 10 juni 2016 o.v.v. Post-hbo Specialist Jonge Kind sturen naar jgerritse@meerprimair.nl. De gesprekken met de sollicitatiecommissie, welke bestaat uit Yvonne Woestenburg (dir. Vesterhavet) en Adrienne van Beinum (dir. De Tonne) zullen in de week van 14 juni 2016 plaatsvinden.