• nieuws
 • Nieuws

  Secretaressedag

  april 18, 2019

  Beste secretaresses,

  Hartelijk dank voor jullie verdiensten en onvermoeide inzet.

  Secretaresse dg

  Meer Primair sponsort Het BeterBoek

  maart 19, 2019

  Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Spaarne Gasthuis te Hoofdorp en Haarlem.
  Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
  Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

  Opleiding post-HBO Specialist Jonge Kind

  mei 28, 2018

  Jonge kinderen leren op een andere wijze dan oudere kinderen. De ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. Door de opleiding Specialist Jonge Kind te volgen is het mogelijk de rol als onderbouwspecialist op één of meerdere scholen te vervullen. De opleiding Specialist Jonge Kind heeft tot doel leerkrachten te scholen als specialist in het werken met jonge kinderen in de basisschool.

   

  Flyer Specialist Jonge Kind

  De opleiding Specialist Jonge Kind legt zich toe op het vormgeven van uitdagend, betekenisvol en eigentijds onderwijs vanuit de ontwikkelingsprincipes en kenmerken van het jonge kind.

   

  De specialist bekwaamt zich in de verschillende visies en werkwijzen op het onderwijs aan jonge kinderen en formuleert een eigen opinie. De Specialist Jonge Kind bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen op de school.  Deze opleiding verbindt de kleutermethodiek en -didactiek met het actuele onderwijs.

   

  Resultaat

  De cursisten kunnen als specialist hun competenties op pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch gebied verder ontwikkelen en daarmee een bijdrage leveren aan de eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van het onderwijs aan en met jonge kinderen op hun school.

  Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van de schoolleiding.

  De Specialist Jonge Kind moet tijdens de opleiding in de eigen of andere school activiteiten uit kunnen voeren die behoren bij hun toekomstige specialisme. Gedurende de opleiding werken de deelnemers aan een onderzoeksopdracht die gerelateerd is aan de eigen praktijk en daarmee bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de school.

   

  Inhoud van de opleiding

   

  Op de Startdag wordt de juiste inhoud van de opleiding besproken, deze is namelijk wijkt af door een wijziging in het aantal dagdelen.

   

  Dag 1

  • Opzet, kader en status van de opleiding.
  • Algemene inleiding onderwijs aan het jonge kind.
  • Onderwijsconcepten en het jonge kind.
  • Het jonge kind belicht; kenmerken en ontwikkelingspsychologie.
  • De positie van jonge kinderen in de school.
  • De positie van de Specialist Jonge Kind in de school.
  • Doorgaande lijnen in de school.

  Dag 2

  • Kleuterwiskunde: opbouw en methodiek van de aspecten die horen bij meten en meetkunde.
  • Doelgericht bouwen en construeren.
  • Begeleidingskwaliteit bij deze onderdelen.
  • Organisatie van het onderwijs met jonge kinderen

  Dag 3

  • Het rollenspel als wezenlijke activiteit van het jonge kind.
  • Het onderscheid tussen vrij spel, geleid spel en begeleid spel.
  • Observeren van het spel in relatie tot het handelingsgericht denken en werken.
  • Motorische ontwikkeling.

  Dag 4

  • Speel-leermateriaal: ontwikkelingsmaterialen.
  • Omgaan met werkbladen in relatie tot de ontwikkeling van jonge kinderen.
  • Omgaan met handvaardigheidsmaterialen.

  Dag 5

  • Kleuterwiskunde – tellen en getalbegrip.
  • Kennis en toepassen van het drieslagmodel, het handelingsmodel en de vertaalcirkel.
  • Techniek en onderzoek met jonge kinderen.

  Dag 6

  • Observeren / registreren / toetsen.
  • Bestaande observatiesystemen.
  • Ontwikkeling volgen.
  • Ontwikkeling stimuleren.

  Dag 7

  • Taal met jonge kinderen (waaronder woordenschat en begrijpend luisteren).
  • Werken met taalroutines (bijv. vertellen, vertelkastje, rijmpjes en versjes).
  • Gesprekken met kleuters.

  Dag 8

  • Gedragsproblematiek bij het jonge kind.
  • Sociaal emotionele ontwikkeling.

   

  Data

  • Donderdag 27 september 2018, van 9.00 – 17.00 uur (Startdag)
  • Donderdag 18 oktober 2018, van 15.30 – 20.30 uur (dag 1)
  • Donderdag 15 november 2018, van 15.30 – 20.30 uur (dag 2)
  • Donderdag 13 december 2018, van 15.30 – 20.30 uur (dag 3)
  • Donderdag 10 januari 2019, van 15.30 – 20.30 uur (dag 4)
  • Donderdag 7 februari 2019, van 15.30 – 20.30 uur (dag 5)
  • Donderdag 14 maart 2019, van 15.30 – 20.30 uur (dag 6)
  • Donderdag 4 april 2019, van 15.30 – 20.30 uur (dag 7)
  • Donderdag 9 mei 2019, van 15.30 – 20.30 uur (dag 8)
  • Donderdag 6 juni 2019, van 15.30 – 20.30 uur (dag 9)
  • Donderdag 4 juli 2019, van 9.00 – 17.00 uur (Slotdag)

   

  Hoe werkt het

  De opleiding heeft een studiebelasting van 228 uur. De studiebelasting is onder te verdelen in: 60 uur contacttijd, 172 uur zelfstudie en praktijkopdrachten. Dit is inclusief portfolio en assessments. Iedere cursist werkt met een portfolio, waarin uitwerkingen van de praktijkopdrachten worden bewaard. Het portfolio dient als basis voor de assessments.

   

  Trainers

  Margreeth Mulder en Sigrid Houtsma.

   

  Waar en wanneer

  De opleiding vindt in-company plaats. Dit houdt in dat de opleiding verzorgd zal worden op locaties van Meer Primair.

  Intakeformulier SJK Hoofddorp

  Vacature Post-hbo Specialist Jonge Kind 2018 – 2019

  Wil je meer weten?
  Neem dan contact het bestuurssecretariaat van Meer Primair via info@meerprimair.nl of tel.023-554 23 58. Klik hierboven om de vacature en/of de flyer te openen.

   

  Ben je geïnteresseerd in de opleiding?

  Een ingevuld intakeformulier SJK en CV ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 13 juni 2018 o.v.v. Post-HBO Specialist Jonge Kind sturen naar info@meerprimair.nl. De gesprekken met de sollicitatiecommissie, welke bestaat uit Yvonne Woestenburg (directeur Vesterhavet) en Erna van Steen(directeur St. Willibrordus) zullen in de week van 18 juni 2018 plaatsvinden.