ANBI

Meer Primair is vanaf 1 januari 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Instellingen die de ANBI status hebben dienen een aantal gegevens op hun internetsite te publiceren.

Hieronder een overzicht van de vereiste informatie:

Bevoegd gezag: Stichting Meer Primair

  • Bestuursnummer: 42683
  • Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN): 853824538
  • KvK-nummer: 60242736

Alle overige informatie is terug te vinden in ons jaarverslag, zie HIER.

Comments: 0

Comments are closed.