College van Bestuur

Het College van bestuur bestaat uit twee leden, mevrouw M.A.M. Vendel en
de heer C.E. Niezing. Zij vormen een collegiaal College van bestuur.

Voortkomend uit de identiteit van de organisatie, zijn de hoofdkenmerken van de besturingsfilosofie: vanuit spiritualiteit en inspiratie; scholen zijn de eenheid van organisatie; het subsidiariteitsbeginsel; functionele autonomie van scholen; open en transparant; solidariteit; integraal management.

Wij hanteren de Code Goed Bestuur als leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de organisatie. Het College van bestuur en de interne toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de Code Goed Bestuur.

 

Reglement College van Bestuur

Bekijk HIER het reglement.

 

Nevenfunctie College van Bestuur

Dhr. C.E. (Eef) Niezing
 • 2011 – heden: Bestuurslid van de Stichting Leergeld
  Functie is onbezoldigd.
 • 2013 – heden: Bestuurslid van de Stichting Arkade
  Functie is onbezoldigd.
 • 2013 – heden: Voorzitter FC Aalsmeer
  Functie is onbezoldigd.

 

Mevr. M.A.M. (Margreet) Vendel
 • 2012 – heden: Bestuurslid van het landelijke Arbeidsmarktplatform PO
  Onkosten- en vacatiegelden komen ten goede aan de Stichting Meer Primair.
 • 2015 – heden: lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden
  De functie is bezoldigd (binnen de VTOI-norm).
 • 2016 – heden: lid Raad van toezicht bij de stichting SVZH, Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland(bezoldiging binnen de VTOI-norm).

Comments: 0

Comments are closed.