Raad van Toezicht

Toezicht en bestuur worden ingericht volgens de principes van ‘good governance’. Dit betekent dat toezicht en bestuur gescheiden worden door het inrichten van het model van een Raad van Toezicht en College van Bestuur (RvT/CvB). De RvT houdt toezicht, zij stelt de doelen van de organisatie vast en ziet erop toe dat deze doelen tegen verantwoorde middelen worden bereikt. Dit toezichthoudende orgaan dient te bestaan uit personen die voldoen aan openbare kwaliteitsprofielen. De RvT dient in haar samenstelling een afspiegeling te vormen van de maatschappelijke context van de nieuwe organisatie.


 

Profielschets

Download via deze link de algemene profielschets Raad van Toezicht Meer Primair.

 

Rooster van aftreden

Download via deze link het rooster van aftreden.

 

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

Download via deze link het Beloningsbeleid Raad van Toezicht.

 

Samenstelling en nevenfuncties

Drs. E.M. (Esther) Spetter RC (1967)

Voorzitter, sinds 1 augustus 2014

Lid (op voordracht van de GMR Quercus) van de RvT Quercus sinds maart 2012

  • Geslacht: vrouw
  • Woonplaats: Badhoevedorp

Nevenfuncties:

  • Interimcontroller en financieel adviseur publieke sector
  • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zaam (VO) Amsterdam
  • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Maatvast Haarlemmermeer

 

Drs. M.G.B. (Marianne) de Haan-Kuin (1961)

Vice-voorzitter en voorzitter audit-commissie sinds augustus 2014

Lid van de RvT SKOH sinds 2012

  • Geslacht: vrouw
  • Woonplaats: Haarlem

Nevenfuncties:

  • Zelfstandig organisatieadviseur
  • Docent HBO
  • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kinder Organisatie Spaarne te Haarlem

 

Drs. G.C.C.M. (Ghislaine) Aarts (1970)

Lid van de RvT Meer Primair sinds juni 2018 met HRM-profiel

  • Geslacht: vrouw
  • Woonplaats: Bilthoven

Nevenfuncties:

  • Raad van Advies van Rambla BV.

 

Drs. A. (Anton) Hemelaar (1973)

Lid RvT Meer Primair sinds augustus 2015 met financieel profiel 

  • Geslacht: man
  • Woonplaats: Amstelveen

Nevenfuncties:

  • Financieel Directeur Applied Materials

 

Dhr. B.E. (Bob) Bijleveld (1950)

Lid RvT Meer Primair sinds april 2016 met onderwijsprofiel 

  • Geslacht: man
  • Woonplaats: Uithoorn

Nevenfuncties:

  • Projectleider Kernprocedure Amstelland
  • Technisch voorzitter samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (VO)
  • Kwartiermaker onderwijsvoorziening in noodvoorziening asielzoekers

 

Drs. R.L. (Ronald) van den Bos (1969)

Lid RvT Meer Primair sinds oktober 2018 met onderwijsprofiel 

  • Geslacht: man
  • Woonplaats: Leiderdorp
  • Nevenfuncties:
  • geen

Comments: 0

Comments are closed.