Raad van Toezicht

Toezicht en bestuur worden ingericht volgens de principes van ‘good governance’. Dit betekent dat toezicht en bestuur gescheiden worden door het inrichten van het model van een Raad van Toezicht en College van Bestuur (RvT/CvB). De RvT houdt toezicht, zij stelt de doelen van de organisatie vast en ziet erop toe dat deze doelen tegen verantwoorde middelen worden bereikt. Dit toezichthoudende orgaan dient te bestaan uit personen die voldoen aan openbare kwaliteitsprofielen. De RvT dient in haar samenstelling een afspiegeling te vormen van de maatschappelijke context van de nieuwe organisatie.


Vacature Raad van Toezicht

Vacature-RvT2

 Klik HIER om het wervingsprofiel te openen.


 

 

Profielschets

Download via deze link de algemene profielschets Raad van Toezicht Meer Primair.

 

Rooster van aftreden

Download via deze link het rooster van aftreden.

 

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

Download via deze link het Beloningsbeleid Raad van Toezicht.

 

Samenstelling

Drs. E.M. (Esther) Spetter RC (1967)

Voorzitter, sinds 1 augustus 2014

Lid (op voordracht van de GMR Quercus) van de RvT Quercus sinds maart 2012

 • Geslacht: vrouw
 • Woonplaats: Badhoevedorp
 • Nevenfuncties:
 • Interimcontroller en financieel adviseur publieke sector
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zaam (VO) Amsterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Maatvast Haarlemmermeer

 

Drs. M.G.B. (Marianne) de Haan-Kuin (1961)

Vice-voorzitter en voorzitter audit-commissie sinds 1 augustus 2014

Lid van de RvT SKOH sinds 2012

 • Geslacht: vrouw
 • Woonplaats: Haarlem
 • Nevenfuncties:
 • Zelfstandig organisatieadviseur
 • Docent HBO
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kinder Organisatie Spaarne te Haarlem

 

Ing. A. (André) Thomasse (1949)

Lid met huisvestingsprofiel sinds 1 augustus 2014

Lid van de RvT SKOH sinds januari 2010

 • Geslacht: man
 • Woonplaats: Hoofddorp
 • Nevenfuncties:
 • Directeur Hoofddorp Infra Advies B.V.
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer

 

Drs. A. (Anton) Hemelaar (1973)

Lid met financieel profiel sinds 1 augustus 2015

 • Geslacht: man
 • Woonplaats: Amstelveen
 • Nevenfuncties:
 • Financieel Directeur Applied Materials

 

Dhr. B. (Bob) Bijleveld (1950)

Lid met onderwijsprofiel sinds april 2016

 • Geslacht: man
 • Woonplaats: Uithoorn
 • Nevenfuncties:
 • Projectleider Kernprocedure Amstelland
 • Technisch voorzitter samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (VO)
 • Kwartiermaker onderwijsvoorziening in noodvoorziening asielzoekers

Comments: 0

Comments are closed.