identiteit

De organisatie bevordert het katholiek en christelijk onderwijs  en, daar waar wenselijk geacht, interconfessioneel onderwijs. Iedere school draagt de kernwaarden uit van het katholiek en christelijk onderwijs en beschrijft deze in het schoolplan en de schoolgids.
De organisatie wil een aanbod van goed onderwijs in stand houden dat inspeelt op de verschillende visies van ouders op de samenleving en levensbeschouwing vanuit het vertrekpunt ‘het beste onderwijs voor al onze leerlingen’.

Download hier het document Identiteitsbeleid Meer Primair 2015-2019.

Comments: 0

Comments are closed.