• medezeggenschap
 • GMR

  De GMR bestaat uit 20 leden waarvan 10 personeelsvertegenwoordigers en 10 ouder-vertegenwoordigers. Iedere school heeft minstens één vertegenwoordiger in de GMR. Het personeel van het bestuursbureau heeft een zetel in de GMR.
  In de GMR worden onderwerpen besproken die voor alle scholen van belang zijn. Het College van bestuur dient over een aantal beleidszaken als bijvoorbeeld personeel en organisatie, instemming c.q. goedkeuring te vragen aan de GMR.

  De voorzitter van de GMR is Petra Frich (leerkracht basisschool Tabitha) en het secretariaat wordt verzorgd door Michiel van Delden (ouder van De Wijngaard) .

  Email adres: gmr@meerprimair.nl

  Vergaderdata

  • Dinsdag 20 september
  • Woensdag 2 november
  • Dinsdag 6 december
  • Woensdag 1 februari
  • Dinsdag 7 maart
  • Woensdag 5 april
  • Dinsdag 6 juni

  Comments: 0

  Comments are closed.