• Welkom op de website van Meer Primair

  Meer Primair zoekt voor twee scholen een directeur

  tabitha ons
  Tabitha in Hoofddorp zoekt een directeur (1,0 fte) die:
  • aansluiting vindt bij een team met zorg voor leerlingen en voor elkaar;
  • de traditie van ontmoeting en betrokkenheid van ouders op de twee locaties voortzet;
  • vanuit verbinding initiatieven neemt om de onderwijskwaliteit te versterken en te borgen;
  • met het team de professionele cultuur verder ontwikkelt;
  • van harte het eigentijdse christelijke karakter van de school uitdraagt.

  Klik HIER voor informatie over de procedure voor Tabitha.

  De Oranje Nassauschool in Badhoevedorp zoekt een directeur (1,0 fte) die:
  • vanuit de monumentale hoofdlocatie leiding geeft aan een actief en taakvolwassen team dat uitdagend onderwijs neerzet;
  • aansluit bij een lerende organisatie, structuur biedt en het team helpt groeien in opbrengsten, professionele cultuur en communicatie;
  • geniet van de school zoals die met gevoel voor traditie is geworteld in het dorp en een eigentijdse christelijke signatuur neerzet;
  • een sterke positieve ouderbetrokkenheid rolvast weet te waarderen.

  Klik HIER voor informatie over de procedure bij de Oranje Nassauschool.


   

   

  Meer Primair wordt gevormd door achttien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen in de Haarlemmermeer. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting ligt bij het College van bestuur en handelt de Raad van Toezicht hierbij vanuit een toezichthoudende rol.

  Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken. De scholen hebben in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair; wij vormen weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren.Tegelijkertijd kenmerkt Meer Primair zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten.

  Als onderwijsorganisatie wil Meer Primair kennis en ervaringen onderling uitwisselen, medewerkers volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en interne mobiliteit stimuleren, maar het zijn wel 18 basisscholen met een ‘eigen gezicht’.

  Comments: 0

  Comments are closed.