• Privacy

  Privacy en AVG bij Meer Primair

  Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Als onderwijsstichting verwerken onze aangesloten basisscholen persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om kinderen aan te melden als leerling op een van onze scholen en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplichtzaken.

  Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Op de websites van onze scholen is voor elke school een privacyverklaring te vinden waarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Hieronder leest u ons stichtingsbrede privacyreglement. 

  Privacyreglement Meer Primair

  Contactinformatie Internetbeveiliging en Privacy (IBP) manager
  T   023-554 23 51
  E   ibp@meerprimair.nl

  Comments: 0

  Comments are closed.